Backrooms là gì?

Backrooms là gì? Nó là một khái niệm đã được so sánh và chỉ ra điểm tương đồng với Liminal Space, SCP Foundation hay Everywhere at the End of Time.
error: You are not allowed to copy this page, Thank you!