Warhammer 40,000: Warp là gì?

Warp là một chiều không gian tâm linh song song với không gian thực. Nó được biết đến với nhiều cái tên Immaterium và còn được gọi là Realm of Chaos.

Warhammer 40,000: Warp là gì?

Warp là một chiều không gian tâm linh song song với không gian thực. Nó được biết đến với nhiều cái tên Immaterium và còn được gọi là Realm of Chaos.
error: You are not allowed to copy this page, Thank you!