Love, Death & Robots: Tập 2 – Three Robots

Three Robots kể về việc lũ mèo trở thành bá chủ Trái Đất nhưng không còn ai vuốt ve chúng.