‘Love, Death & Robots’: Tập 4 – Suits

Phim khai thác một tương lai giả định khi Trái Đất đã cạn kiệt nguồn sống, con người đã có thể du hành vũ trụ và định cư (đúng hơn là xâm chiếm) ở những hành tinh khác để sản xuất lương thực.