Tóm tắt và lý giải siêu phẩm kinh dị ‘The Haunting of Bly Manor’ trên Netflix (Phần 2)

Xuyên suốt loạt phim này, chỉ có một chủ đề duy nhất – TÌNH YÊU, kèm theo đó là thông điệp sâu sắc từ tác giả.