Ngôi nhà của gia đình Perron: Địa điểm ma ám có thật trong ‘The Conjuring’

The Conjuring của James Wan dựa trên một vụ ma ám rất nổi tiếng của gia đình Perron ở Rhode Island, Hoa Kỳ.