Bài Tarot và liệu pháp chữa lành giữa thời đại mới

Có thể nói thế hệ Z (tập khách hàng sinh vào khoảng năm 1995 – 2012) là những người góp phần lan truyền Tarot.