Lamb (2021): Giải thích cái kết, sinh vật cuối phim là gì?

lamb-ending-the-ram-man
error: You are not allowed to copy this page, Thank you!