Bản chất của Sigil và vì sao vẽ theo Sigil trên mạng không thực sự có tác dụng?

SIGIL
error: You are not allowed to copy this page, Thank you!