Love, Death + Robots: Tập 29 – The Very Pulse of the Machine

The Very Pulse of the Machine là tập phim thứ 3 của Love, Death + Robots Mùa 3, và là Tập 29 theo mình đánh số từ Mùa 1 tới giờ. Nội dung dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Michael Swanwick xuất bản năm 1998. Phần mỹ thuật do Polygon Pictures – … Continue reading Love, Death + Robots: Tập 29 – The Very Pulse of the Machine