Fan đồn đoán về vai diễn của Anya Taylor-Joy trong Peaky Blinders Mùa 6

Liệu Gina Gray có thông đồng với Oswald Mosley? Vai diễn của Anya Taylor-Joy giữ vai trò quyết định trong Peaky Blinders mùa 6.