Dogs của David Alderton: Cuốn cẩm nang chất lượng về các giống chó

Trước khi thành phố lockdown, người viết đã may mắn mua được Dogs tại một cửa hàng sách cũ trên đường sách Nguyễn Văn Bình.