Tản mạn về The Hanged Man, lá bài liên hệ tới thần thoại Odin treo mình

The Hanged Man có thể là lá bài khiến ta liên tưởng ngay tới một hình tượng thần thoại. Đó là thần Odin treo mình trên Cây Đời (Yggdrasil).