Cuộc đời kỳ ảo của họa sĩ Austin Osman Spare, cha đẻ Ma thuật Hỗn mang hiện đại

Trái với hình dung của đa số khi nghĩ về một người thực hành bí thuật, Austin Osman Spare là họa sĩ thiên tài, được nhận xét là người tốt bụng, thân thiện và rất yêu mèo.