Love, Death + Robots: Tập 33 – Mason’s Rat

Mason’s Rats là một bài học đắt giá về sự đồng cảm, cũng như phê phán về bản chất của chiến tranh và bạo lực.