Đừng gọi Marilyn Monroe là ‘quả bom sex’ vì nàng vĩ đại hơn thế

Marilyn-Monroe-photographed-by-Milton-Green-1954
error: You are not allowed to copy this page, Thank you!